Mas pinahaba ang pagbubukas ng CPLRC, mula 7:30 ng umaga hanggang 6:00 ng hapon simula ngayong araw ng lunes, January 16, 2023. Panibagong color coding din bawat palapag ang gagamitin para ma-identify ang mga kliyente sa kanilang pag pasok sa CPLRC.

Tingnan ang larawan bilang gabay sa iba’t-ibang serbisyo ng CPLRC.