Ipinapaalam sa publiko na pansamantalang isasara ang ilang mga kakalsadahan sa lungsod ng Tuguegarao para bigyang daan ang mga aktibidad na isasagawa sa selebrasyon ng Pavvurulun Afi Festival.

Narito ang mga sumusunod na kalsadang nakatakdang isasara:

A. August 8, 2023 (Opening of Trade Fair, Tuesday from 6:00AM to 12NN)
– Rizal Street from corner Luna Street to Aguinaldo Street
– Valenzuela Street from corner Gomez Street to Aguinaldo Street

B. August 11, 2023 (TUGSAYAW, Friday from 7:00AM to 3:00PM)
-Bonifacio Street from corner Legaspi Street to Aguinaldo Street
-Temporary Two-Way Traffic Flow of Rizal Street
-Valenzuela Street from corner Gomez Street to Aguinaldo Street

C. August 12, 2023 (Pansit Festival, Saturday from 7:00AM to 1:00PM)
-Bonfacio Street from corner Gonzaga Street to Gomez Street

D. August 14, 2023 (Rainbow Madness, Monday from 4:00PM to 10:00PM)
-Rizal Street from corner Luna Street to Aguinaldo Street
-Valenzuela Street from corner Gomez Street to Aguinaldo Street