Paalala ng PVET, ang ibang bayan ay hindi pa umano nakapagbigay ng kanilang schedule ng anti-rabies vaccination. Gayunman, maaaring makipag-ugnayan na lamang sa kanilang munisipyo para sa nasabing aktibidad at iba pang serbisyo may kaugnayan sa Rabies Awareness Month ngayong Marso.

Narito ang araw para sa anti-rabies vaccination sa mga sumusunod na barangay sa Tuao:

March 8 – Battung
March 9 – Tuao East
March 10 – Bulagao
March 13 – Tuao East
March 14 – Tuao East
March 15 – Cagumitan
March 17 – Cato
March 20 – Tuao East
March 22 – Centro 2
March 23 – Fugu
March 24 – Tuao East
March 27 -Lallayug
March 28 – Tuao East
March 30 – Accusilian
March 31 – Alabug
April 4 – Alabiao
April 5 – Bagumbayan