Activity / Event

Malugod na tinanggap ni Gobernador Manuel Mamba…

By Maynard Guzman,
Published 08:58 AM, August 10, 2018

Malugod na tinanggap ni Gobernador Manuel Mamba kasama ang ilang sa kanyang mga consultants ang mga Taiwanese investor at mga opisyal ng Manila Economic and Cultural Office (MECO) kaninang umaga, Agosto 10, 2018. Sa pagpupulong, ipinresenta kay Gob. Mamba ang ilang mga teknolohiya sa pagkukunan ng kuryente tulad ng Floating Hydro Turbine at ang ibang mga kumpanya sa renewable energy tulad ng JetPro. Ang MECO ay nagsisilbing tulay para maghikayat ng mga investments mula Taiwan. Kabilang dito ang mga industriya, negosyo, tourismo, construction at iba pa. Naniniwala si Gob. Mamba, ayon sa kanyang pananaw na “Cagayan Looking Northward,” na mahalagang makipag-ugnayan sa mga karatig bansa natin sa hilaga tulad ng Tsina na siyang magdadala sa lalawigan sa tunay na progreso.

Francis Jorque