Cagayan Doodle
Araw ng mga puso 2019
February 11, 2019
Cagayan Doodle
Andres Bonifacio Day
November 20, 2018
Cagayan Doodle
doodle cagayan
August 3, 2018
Cagayan Doodle
Aggao nac Cagayan
June 27, 2018
Cagayan Doodle
Araw ng kalayaan
June 5, 2018

August 28, 2018

Provincial Government of Cagayan

Julius B. Palcong

Sketch Artist

Abigail C. Pineda

Graphic Artist

Mark Maynard A. Guzman

Animator