Cagayan Doodle
Governor Manuel N. Mamba Birthday
August 19, 2019
Cagayan Doodle
Buwan ng Wikang Pambansa 2019
July 31, 2019
Cagayan Doodle
436th Aggao Nac Cagayan
June 20, 2019
Cagayan Graduation Doodle
Graduation 2019
April 26, 2019
Cagayan Doodle
Araw ng mga puso 2019
February 11, 2019

May 29, 2019

Pasukan 2019

Julius B. Palcong

Sketch Artist

Abigail C. Pineda

Graphic Artist

Mark Maynard A. Guzman

Animator