Cagayan Doodle
Buwan ng Wikang Pambansa 2019
July 31, 2019
Cagayan Doodle
436th Aggao Nac Cagayan
June 20, 2019
back to school 2017
Pasukan 2019
May 29, 2019
Cagayan Graduation Doodle
Graduation 2019
April 26, 2019
Cagayan Doodle
Araw ng mga puso 2019
February 11, 2019

August 19, 2019

Governor Manuel N. Mamba Birthday

Julius B. Palcong

Sketch Artist

Abigail C. Pineda

Graphic Artist

Mark Maynard A. Guzman

Animator