Cagayan Doodle
Maligayang Pasko Cagayan!
November 11, 2020
Cagayan Doodle
doodle cagayan
May 2, 2020
Cagayan Doodle
Valentine’s 2020
February 3, 2020
Cagayan Doodle
Provincial Government of Cagayan
October 1, 2019
Cagayan Doodle
Governor Manuel N. Mamba Birthday
August 19, 2019

July 31, 2019

Buwan ng Wikang Pambansa 2019

Hinggil sa Pagdiriwang Para sa taóng 2019, ipagdiriwang ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang Buwan ng Wikang Pambansa na tampok ang temang “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.” Pakikiisa ito ng KWF sa proklamasyon ng UNESCO ng 2019 International Year of Indigenous Languages (IYIL). Higit pa dito, ang pagdiriwang ay isang mahalagang suhay sa ipinatutupad ng KWF na Medyo Matagalang Plano 2017-2020 sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng mga pambansang programa para sa patuluyang pagpapaunlad, pagpapayaman, at pagpapalaganap ng mga katutubong wika na makapag-aambag sa higit na kagalingan at kalinangang pambansa ng mga Filipino.   (Source: Komisyon Sa Wikang Filipino)

Cagayan Doodle Sketch Artist

Komisyon sa Wikang Filipino

Sketch Artist
Cagayan Doodle Graphic Artist

Komisyon sa Wikang Filipino

Graphic Artist
Cagayan Doodle Animation Artist

Komisyon sa Wikang Filipino

Animator