Cagayan Doodle
CHINESE NEW YEAR 2018
February 15, 2018
Cagayan Doodle
CHRISTMAS 2017
December 4, 2017
Cagayan Doodle
HALLOWEEN 2017
October 24, 2017
Cagayan Doodle
cagayan october
October 9, 2017
Cagayan Doodle
GOVERNOR MANUEL MAMBA BIRTHDAY
August 16, 2017

February 12, 2018

Araw ng mga Puso.

Bawat sandali sa piling mo ay espesyal. Tila ba araw-araw ay Araw ng mga Puso para sa atin. Salamat sa pagpapasaya mo sa akin. Mahal na mahal kita!

Julius Palcong

Sketch Artist
Cagayan Doodle Graphic Artist

Abigail PIneda

Graphic Artist
Cagayan Doodle Animation Artist

Maynard Guzman

Animator