Cagayan Doodle
Andres Bonifacio Day
November 20, 2018
Cagayan Doodle
Provincial Government of Cagayan
August 28, 2018
Cagayan Doodle
doodle cagayan
August 3, 2018
Cagayan Doodle
Aggao nac Cagayan
June 27, 2018
Cagayan Doodle
CAGAYAN ARTS COMPETITION 2018
May 18, 2018

June 5, 2018

Araw ng kalayaan

"Ang kalayaan, kung nakamtan, ay dudulas sa ating mga kamay kung hindi tayo mananatiling matatag at mapagmatyag—dahil hindi nauubos ang mga gustong manlamang ng kapwa; ang mga gustong paikutin ang sistema para sa pansariling interes; ang mga gustong bumalik sa lumang kalakaran para magpatuloy ang paniniil sa taumbayan."

Julius B. Palcong

Sketch Artist

Abigail C. Pineda

Graphic Artist

Mark Maynard A. Guzman

Animator