Full Article

Abangan at Antabayanan ang Pilot Episode ng Programang “CAPITOL ONLINE” bukas, Mayo-16, Araw ng Miyerkules mula 10:00AM hanggang 11:00AM.

By Maynard Guzman,
Published 08:11 AM, May 15, 2018

PUBLIC ADVISORY
May 15, 2018

Abangan at Antabayanan ang Pilot Episode ng Programang “CAPITOL ONLINE” bukas, Mayo-16, Araw ng Miyerkules mula 10:00AM hanggang 11:00AM.

CAPITOL ONLINE… Isang oras na Public Affairs Program na tatalakay at hihimay sa mga mainit na isyu at usapin sa kalakaran ng pamamahala sa Lalawigan ng Cagayan para sa kapakanan ng Samabayanang Cagayanos.

CAPITOL ONLINE… sasainyo tuwing Araw ng Miyerkules mula 10:00AM hanngang 11:00AM na tatanganan ni Ka Rogie Sending.

CAPITOL ONLINE… Abangan at Antabayan!nico+