Full Article

A project of Philippine Band of Mercy and Provincial Government of Cagayan.

By Maynard Guzman,
Published 04:34 PM, August 23, 2018

ANNOUNCEMENT!

A project of Philippine Band of Mercy and Provincial Government of Cagayan.

“Patuloy na naglilingkod at magtataguyod sa mga
bata at matatandang may bingot at ngongo
sa pamamagitanng libreng operasyon”

SCREENING: SEPT. 4, 2018 / 8:00AM – 2:00PM

ADMISSION: SEPT: 14, 2018
OPERATION: SEPT. 15, 2018

MATILDE A. OLIVAS DISTRICT HOSPITAL CAMALANIUGAN, CAGAYAN

Katanungan, tawagan o i-text lamang po
PERSONS WITH DISABILITIES AFFAIR OFFICE

CONTACT:
Romeo Lopez: 0928-453-4927 / 0905-428-1528